Sakrament Bierzmowania

SAKRAMENT BIERZMOWANIA można przyjąć po odpowiednim przygotowaniu.

Przygotowanie do tego sakramentu w Diecezji Łowickiej odbywa się w cyklu dwuletnim (druga i trzecia klasa gimnazjum).

Kandydaci, którzy przyjmą ten sakrament w roku szkolnym 2011/2012 będą mieli spotkania z ks. Łukaszem.


BIERZMOWANIE OSÓB NIE OBJĘTYCH KATECHIZACJĄ GIMNAZJALNĄ

Osoby nie objęte katechizacją gimnazjalną mogą przyjąć sakrament bierzmowania po indywidualnym przygotowaniu przez duszpasterza.
Sakrament bierzmowania udzielany jest w Katedrze Łowickiej na ogół w czwartki o godz. 9.00. Bierzmowania udziela JE Ks. Bp Józef Zawitkowski

Zgłoszenie się do bierzmowania winno być poprzedzone telefoniocznym upewnieniem się, czy termin jest aktualny (pod nr. tel. 046 837 62 66 lub 046 837 31 73)

Kandydat zgłasza się wraz ze świadkiem o godz. 8.30 do zakrystii katedralnej z następującymi dokumentami: zaświadczeniem z parafii zamieszkania o przygotowaniu do przyjęcia sakramentu, wypisanym przez księdza przygotowującego formularzem do bierzmowania zaświadczeniem o odbytej spowiedzi.

Kandydata obowiązuje strój galowy.

 Copyright  © 2008-2018 Parafia p.w. Matki Bożej Pocieszenia