I Komunia św.

Kodeks Prawa Kanonicznego o uczestnictwie w Najświętszej Eucharystii

Kan. 913 § 1. Dzieci wtedy można dopuścić do Komunii świętej, gdy posiadają wystarczające rozeznanie i są dokładnie przygotowane, tak by stosownie do swojej możliwości rozumiały tajemnicę Chrystusa oraz mogły z wiarą i pobożnością przyjąć Ciało Chrystusa. § 2. Jednakże dzieciom znajdującym się w niebezpieczeństwie śmierci wolno udzielić Najświętszej Eucharystii, gdy potrafią odróżnić Ciało Chrystusa od zwykłego chleba i mogą z szacunkiem przyjąć Komunię świętą.

Kan. 914 Jest przede wszystkim obowiązkiem rodziców oraz tych, którzy ich zastępują, jak również proboszcza troszczyć się, ażeby dzieci, po dojściu do używania rozumu, zostały odpowiednio przygotowane i jak najszybciej posiliły się tym Bożym pokarmem, po uprzedniej sakramentalnej spowiedzi. Do proboszcza należy również czuwać nad tym, by do Stołu Pańskiego nie dopuszczać dzieci, które nie osiągnęły używania rozumu albo jego zdaniem nie są wystarczająco przygotowane.

 

Przygotowanie do I Komunii św. prowadzi ks. Wiesław Kacprzyk

Termin I komunii św. : 28 maja 2017 roku - godz. 10.00 oraz 12.00

- I spotkanie dla rodziców - 26 września 2016 roku (poniedziałek) o godz. 19.00 w kościele

- II spotkanie dla rodziców - 24 października 2016 roku (poniedziałek) o godz. 19.00 w kościele

- III spotkanie dla rodziców - 21 listopada 2016 roku (poniedziałek) o godz. 19.00 w kościele

- IV spotkanie dla rodziców - 19 grudnia 2016 roku (poniedziałek) o godz. 19.00 w kościele

- V spotkanie dla rodziców - 27 lutego 2017 roku (poniedziałek) o godz. 19.00 w kościele

- VI spotkanie dla rodziców - 20 marca 2017 roku (poniedziałek) o godz. 19.00 w kościele

 

Branie miary strojów komunijnych - Sala Różańcowa na plebani

- 23 stycznia 2017 od g. 18.00 - Szkoła Podstawowa w Korytowie, Nr 6 i Społeczna

- 24 stycznia 2017 od g. 18.00 - Szkoła Podstawowa Nr 1

- 25 stycznia 2017 od g. 18.00 - Szkoła Podstawowa Nr 3

- 26 stycznia 2017 od g. 18.00 - Szkoła Podstawowa Nr 4

- 27 stycznia 2017 od g. 18.00 - Szkoła Podstawowa Nr 2 (chłopcy)

- 28 stycznia 2017 od g. 15.00 - Szkoła Podstawowa Nr 2 (dziewczynki)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zobowiązania rodziców przygotowujących się wraz z dzieckiem do Uroczystości I Komunii świętej:

  • w każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć razem z dzieckiem we Mszy świętej,
  • pomagać dziecku w przyswojeniu sobie obowiązującego materiału z Katechizmu, systematycznie brać udział w comiesięcznych katechezach dla rodziców (opiekunów) i w spotkaniach wyznaczonych przez osobę odpowiedzialną za przygotowanie do Pierwszej Komunii św.,
  • w miarę możliwości uczestniczyć z dzieckiem w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach (Adwent), Drodze Krzyżowej (Wielki Post), nabożeństwach majowych (maj),
  • wspierać nasze dziecko modlitwą rodzinną i dobrym przykładem życia,
  • współpracować z osobą prowadzącą w Parafii przygotowanie do Pierwszej komunii św. oraz z katechetami,
  • po Uroczystości Pierwszej Komunii św. pomóc dziecku w stroju komunijnym uczestniczyć w „białym tygodniu".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMITET  ORGANIZACYJNY  RODZICÓW

Szkoła Podstawowa Nr 1

1) Ptaszek Dorota (IIIa)

2) Kulesza Dorota (IIIb)

3) Betlejemska Monika (IIIc)

4) Jarkiewicz Monika (IIIc)

Szkoła Podstawowa Nr 2

1) Głowacka Katarzyna (IIIa)

2) Walczak-Nowak Anna (IIIa)

3) Kalisiak Agnieszka (IIIb)

4) Woźniakowska Małgorzata (IIIb)

5) Czarnota Justyna (IIIb)

6) Borowiec Justyna (IIIb)

7) Golbert Marzena (IIIc)

8) Budna Wioleta (IIIc)

9) Niewiadomska Agnieszka (IIIc)

Szkoła Podstawowa Nr 3

1) Osuchowska Beata (IIIa)

2) Aronowska Małgorzata (IIIa)

3) Skrobisz Jarek (IIIc)

4) Leśniewska Agnieszka (IIId)

5) Białobrzeska Dorota (IIId)

6) Darnowska Anna (IIIf)

Szkoła Podstawowa Nr 4

1) Kandyba Mariusz (IIIa)

2) Lepieszka Agata (IIIa)

3) Kerner-Kocemba Anna (IIIb)

4) Wojciechowska Monika (IIIb)

5) Galińska Anna (IIIc)

Szkoła Podstawowa Nr 6 i Szkoła "społeczna"

1) Banasiak Tomasz

2) Kurkiewicz Beata

Szkoła Podstawowa w Korytowie

1) Barej Monika

2) Kociszewska Monika

 Copyright  © 2008-2017 Parafia p.w. Matki Bożej Pocieszenia